Ayoa Mapiau Meddwl yw’r Llwybr at Lwyddiant

Rhowch gynnig ar ap mapiau meddwl mwyaf pwerus y byd – y ffordd orau o wella eich creadigrwydd, eich gallu i reoli tasgau a dysgu i gyflawni canlyniadau gwell.

Ayoa - all in one creativity and productivity app
CBS News

“Y ffordd fwyaf unigryw o reoli tasgau i mi erioed ei gweld”

TechCrunch

“Pobl sy’n gweithio’n weledol – mae hwn yn rhoi hwb i gynhyrchedd”

lifehacker

“Trowch eich tasgau yn ddiagram venn gwych”

PCWorld

“Y ffordd fwy greddfol o reoli llwyth gwaith”

Meddwl yn wahanol

O ddechrau un pob syniad, defnyddiwch ffordd greadigol, reddfol neu strwythuredig o feddwl. Gydag amgylcheddau datrys problemau hyblyg, darganfyddwch y datrysiadau cywir mewn dim o amser!

 

Mind map view

Map cyflym

Datglowch botensial eich meddwl creadigol yn syth bin gyda map meddwl strwythuredig sy’n hawdd ei ddefnyddio.

Radial map view

Map rheiddiol

Gosodwch nodau, delweddwch y camau mewn prosiectau a throwch eich golygon gyda’r map meddwl hwn ar arddull siart gylch.

Flowcharts view

Map cipio

Nodwch eich syniadau cyn gyflymed ag y dônt i’ch meddwl er mwyn archwilio posibiliadau di-ben-draw!

Organic maps view

Map organig

Cefnogwch eich prosesau meddwl naturiol gyda mapiau meddwl organig hynod greadigol y gellir eu haddasu.

 

Yr unig fapiau meddwl yn y DU sy’n defnyddio deallusrwydd artiffisial

 

Manteisiwch ar un o’r rhwydweithiau dysgu dwfn mwyaf erioed i greu syniadau unigryw ac arloesol ar gyfer unrhyw beth y gallwch feddwl amdano..

 • Gofynnwch y cwestiynau cywir
 • Goresgynnwch rwystrau
 • Archwiliwch bersbectifau newydd
 • Datglowch broblemau
 • Map meddwl yn ei anterth

Rhowch hwb i’ch mapiau meddwl gyda deallusrwydd artiffisial.
*Ar gael yn yr ap Saesneg ac Ayoa Ultimate yn unig.

 

Hyblygrwydd heb ei debyg yn Ayoa Ultimate

Boed ydych yn hel syniadau, yn cyflwyno mewn cyfarfodydd, neu’n rheoli tasgau, mae Ayoa yn rhoi hyblygrwydd a dulliau gweithio naturiol i chi bob cam o’r ffordd..

 

Mapiau meddwl

Mae tystiolaeth bod Mapiau Meddwl yn hybu cynhyrchedd, creadigrwydd a chof. Ehangwch eich syniadau, strwythurwch wybodaeth, ac edrychwch ar y darlun cyfan.

Sut mae defnyddio mapiau meddwl

02:22

Ayoa's unrivalled mind map view

Byrddau gwyn

Defnyddiwch fyrddau gwyn ar gyfer meddwl heb gyfyngiadau neu i greu dangosfyrddau. Ychwanegwch nodiadau post-it, delweddau, siartiau llif, dolenni, fideos a mwy.

Sut mae defnyddio byrddau gwyn

01:56

new button

Llif gwaith

Wedi’i ysbrydoli gan fwrdd Kanban traddodiadol, mae’r bwrdd tasg gweledol hwn yn eich caniatáu i reoli prosiectau a llif gwaith mewn ffordd glir, linellog.

Sut mae defnyddio llif gwaith

02:02

Ayoa's kanban style workflow view

Canfas

Darganfyddwch ffordd fwy creadigol o reoli’ch tasgau. Mae canfas yn ei gwneud hi’n haws delweddu eich gwaith ar ffurf gylchol, hwyliog.

Sut mae defnyddio canfas

02:17

Ayoa's fun and unique canvas view

Amserlen Gantt

Gweithio ar brosiect gyda sawl milltir sgwâr? Cadwch olwg ar eich tasgau gydag amserlen Gantt glir, hawdd ei haddasu.

Sut mae defnyddio amserlen Gantt

01:14

Ayoa's gantt project management view

Rheiddiol

Yn barod i wireddu pob nod? Cyflwynwch eich nodau a’ch syniadau mewn siart gylch weledol a rhowch hwb i’ch cymhelliant drwy gadw golwg ar eich blaenoriaethau.

Sut mae defnyddio mapiau rheiddiol

01:59

Ayoa's goal-setting radial maps view

Mapiau cipio

Mapiau cipio yw’r ffordd gyflymaf a haws o wneud nodiadau a llunio syniadau. Maen nhw’n wych ar gyfer hel syniadau a gwneud nodiadau.

Sut mae defnyddio mapiau cipio

01:35

Ayoa's capture maps for getting ideas down fast

 

 

Dewiswch y cynllun cywir i chi

Mae hyblygrwydd di-ben-draw yn y dulliau mapio meddwl hyn. Dewiswch o nodweddion unigryw, gwahanol fathau o gynlluniau a meintiau.

Stars

Sgôr gyfartalog o 4.5 seren gan 1,000+ o adolygiadau

Ayoa Free

Am ddim

Nodwch syniadau, a rhowch hwb i’ch creadigrwydd a’ch cof, am ddim.

Mae’r cynllun hwn yn cynnwys:

 • Creu mapiau meddwl heb gyfyngiadau
 • Rhannu a chydweithredu mewn amser real heb gyfyngiadau
 • Arddulliau sylfaenol ar gyfer canghennau
 • Laissez libre cours à vos idées sans limites
 • Ychwanegu delweddau ac ymatebion
 • Atodi nodiadau

Ultimate

.

Fesul defnyddiwr / Mis / Gyda bil blynyddol

Meistrolwch Fapiau Meddwl. Profwch lefelau newydd o gynhyrchedd, cydweithredu a ffocws.

Popeth yn Ayoa Mind Map, a:

 • Deallusrwydd Artiffisial i gyflymu meddwl
 • Strwythur amserlen Gantt / allforio amserlen Gantt
 • Dulliau cyflwyno uwch
 • Cynadledda fideo wedi’i fewnosod
 • Dulliau hel syniadau mewn grŵp
 • Storfa ffeil (hyd at 60MB fesul ffeil)
 • Integreiddiadau gyda Dropbox / Google Cal
 • Cymorth â blaenoriaeth a diweddariadau

Yn cynnwys:

Unig adnodd creu mapiau meddwl gyda deallusrwydd artiffisial yn y byd

*Ar gael ar yr ap Saesneg yn unig.

 

Dulliau talu derbyniol

Ayoa built for Neurodiversity

Rhowch gynnig ar Ayoa heddiw

Yn ymddiried yn Ayoa mae:

Stars

Sgôr gyfartalog o 4.5 seren gan 1,000 o adolygiadau yn Apple App Store, Google Play a Capterra